Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWydalenie cudzoziemców, poz. 3750 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie wydalenia cudzoziemców

§ 1.

Na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306 o cudzoziemcach z dnia 28 czerwca 2006 r. wydalam z terytorium Księstwa Sarmacji do dnia 22 lipca 2010 r.:

  1. ALCHIENA d'ARCHIEN,
  2. PAWŁA CIUPAKA, posługującego się również nazwiskiem PAWEŁ MICHAIŁOWICZ.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny