Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 3752 [X]

, dnia 24 lipca 2009 r.

Dekret Króla Teutonii

o zmianie Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/2005 (uchylony)

Art. 1.

W Dekrecie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/2005 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej wprowadza się następujące zmiany:

  1. Wszędzie, gdzie mowa o Marchii Teutońskiej, zamienia się słowa Marchia Teutońska na Królestwo Teutonii, w odpowiednich przypadkach,
  2. Wszędzie, gdzie mowa o Namiestniku Marchii Teutońskiej, zamienia się słowa Namiestnik Marchii Teutońskiej na Król Teutonii, w odpowiednich przypadkach,
  3. Skreśla się art. 2. ust. 1. ("Marszałkiem Gwardii Teutońskiej jest Minister Porządku Publicznego."),
  4. W art. 4. ust. 2. pkt. 1. ("powołuje na wniosek Kanclerza i odwołuje Marszałka — najwyższego pod względem pełnionej funkcji gwardzistę") skreśla się słowa "na wniosek Kanclerza".

 

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Łukasz August, (—).

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny