Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3754 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2009 r.

Oświadczenie wspólne

Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii (uchylony)

Księstwo Sarmacji

oraz

Królestwo Scholandii

* PODEJMUJĄC: reakcję w związku z rozwojem szkodliwych wydarzeń na arenie międzynarodowej w ostatnich dniach, zainicjowanych przez Mandragorat Wandystanu oraz Królestwo Dreamlandu, stwarzających realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w mikroświecie i wynikłego z nich braku poszanowania Karty OPM a także Konwencji OPM w sprawie integralności terytorialnej;

* DZIAŁAJĄC: w duchu wzajemnego partnerstwa i współpracy, pragnąc uroczyście potwierdzić podpisane 26 marca 2008 roku oświadczenie, jednocześnie zapowiadając dalszy sprzeciw wobec naruszania integralności terytorialnej naszych państw oraz jej bezkompromisową obronę przed wszelką formą ataków i roszczeń wymierzonych w nasze terytoria — czy to ze strony osób, grup czy też państw trzecich, a jeżeli wrogie działania Mandragoratu Wandystanu i Królestwa Dreamlandu nie zostaną zaprzestane,

* DEKLARUJĄ podjęcie dalszych zdecydowanych i konsekwentnych działań dyplomatycznych.

/—/ P.o. Premiera KRS i Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Scholandii,
Hrabia Mat Max.

/—/ Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji,
Ksiażę Michael von Lichtenstein.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny