Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3773 [X]

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 570

— Akt ratyfikacji Traktatu o przebiegu granicy lądowej Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 października w Książęcym Mieście Grodzisku został sporządzony Traktat o przebiegu granicy lądowej Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o przebiegu granicy lądowej Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu

Artykuł 1.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu uzgadniają, iż granica lądowa między ich terytoriami państwowymi przebiega zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, na której terytorium państwowe Księstwa Sarmacji oznaczono kolorem brązowym, a terytorium państwowe Mandragoratu Wandystanu kolorem różowym.

Artykuł 2.

Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Genosse Wanda Stadt.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Genosse Wanda Wanda Stadt, dnia 4 sierpnia 2009 r.

Załącznik

Ilustracja granicy lądowej Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu

(—) Daniel Łukasz.

(—) Krzysztof St. M. diuk Konias,
P. O. Kanclerza.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny