Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3779 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2009 r.

Postanowienie Kanclerza nr 15/2009

w sprawie odwołania i powołania sekretarzy stanu

§1

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 558 o Rządzie Jego Książęcej Mości:

  1. odwołuję z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pana Bartosza hr. von Thorn-Mackiewicza,
  2. powołuję na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Mateusza Teutończyka-Karczewskiego.

§2

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
P. O. Kanclerza

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny