Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 378 [X]

Grodzisk, dnia 13 kwietnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł\"szmrek\" Szermiński
Data i miejsce urodzenia: 08.04.1960
Miejsce zamieszkania: Kraków
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-10-03 (191)
Identyfikator: A5451

Kilkakrotnie wyrażałem się negatywnie na temat sarmackiego
obywatelstwa, jest to faktem. Stwierdzałem, iż nigdy nie
poproszę Księcia o przyznanie mi tego wątpliwego przywileju,
pamiętam. Przedstawiałem tylko negatywne "przywileje"
dotyczące obywateli Sarmacji. Przyszedł jednak czas na
refleksję, powodującą u mnie konflikt sumienia. Mając na
uwadze dobro Księstwa Sarmacji postanowiłem rzucić się w nurt
nowopowstającej historii. Wspomagać Księstwo Sarmacji swoim
rozległym, ponadczasowym doświadczeniem, oraz umiejętnościami
- na tyle, ile to
jest możliwe. Poza tym nie chciałbym, aby wydźwięk
pejoratywny powiedzenia, że tylko krowa nie zmienia zdania,
dotykało mnie osobiście. Staram się być obiektywny,
apolityczny i sprawiedliwy. Pamiętając jednak i mając na
uwadze, abyśmy się dobrze bawili, bo przecież głównie o to
chodzi. Choć może niektórzy zdają się o tym zapominać.
Księstwo Sarmacji pomimo wielu zawirowań losu i trudności
rozwija się i tętni życiem. Odradzając się jako nowy
człowiek, chciałbym znowu znaleźć się wśród aktywnych
obywateli.

Paweł \"szmrek\" Szrmiński

Adres IP: 80.55.119.173
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny