Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 3787 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się obywatelstwa sarmackiego

Stwierdzam zrzeczenie się obywatelstwa sarmackiego przez Pana ANARCHIĘ NAPALM bar. PERUNA.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny