Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWeta Księcia, poz. 3793 [X]

Grodzisk, dnia 24 sierpnia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie przedłożenia Izbom Połączonym projektu ustawy do ponownego rozpatrzenia

Na podstawie art. 19 ust. 5 Konstytucji Księstwa Sarmacji przedstawiam Izbom Połączonym do ponownego rozpatrzenia projekt Ustawy o zmianie wartości nominalnej liberta, przedłożoną mi do podpisu przez Marszałka Izby Poselskiej dnia 17 sierpnia 2009 r.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny