Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3797 [X]

Grodzisk, dnia 27 sierpnia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

Na podstawie artykułu 8. ustęp 7. Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam, co następuje:

§ 1.

Powołuję na urząd Kanclerza Rządu Pana AARONA v-hr. VON LICHTENSTEIN–ROZMANA, a na jego wniosek w skład Rady Ministrów:

  1. Pana KRZYSZTOFA diuka KONIASA — na urząd Ministra Infrastruktury,
  2. Pana MATEUSZA v-hr. VON LICHTENSETIN–IONTZA — na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  3. Pana KRZYSZTOFA bar. CZUGAŁĘ — na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny