Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 3820 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2009 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej XXV kadencji

§ 1.

Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji XXV kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 123 (100%),
 2. Liczba oddanych głosów: 74 (60.16%),
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddana na poszczególnych kandydatów:
  1. Kandydaci niezależni:
   • Aaron v-hr. von Lichtenstein-Rozman: 8,
   • Matwiej diuk Skarnibkow: 9;
  2. Narodowe Odrodzenie Teutonii:
   • Wojciech Hergemon: 9,
   • Krzysztof St. M. diuk Konias: 13;
  3. Sarmacki Ruch Unitarny:
   • Henryk K. mar. von Thorn-Leszczyński: 17,
   • Karolina v-hr. von Lichtenstein-Sobieszek: 9,
   • Bratumił bar. Nowak-Azoramath: 0,
   • Szymon bnt Nowicki: 2;
  4. Socjalistyczna Partia Pracy:
   • Karton Soku Potocki: 5.
 4. Liczba odanych głosów pustych: 2.

§ 2.

Mandaty poselskie uzyskali:

 1. Krzysztof St. M. diuk Konias,
 2. Matwiej diuk Skarbnikow,
 3. Karolina v-hr. Sobieszek,
 4. Henryk mar. von Thorn-Leszczyński,
 5. Wojciech Hergemon.

§ 3.

Election title: Ballot data from C:\Users\Daniel\Desktop\wybory.txt.
Method: British Columbia STV
Number of total ballots: 72
Number of invalid or empty ballots: 0
Number of ballots used in the count: 72
9 candidate running for 5 seats.

 R|ROZM   |KWAZ   |SKAR   |KART   |SOBI   |LESZ   |NOWA   |NOWI   |KAXI   |Exhausted|Surplus 
 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
================================================================================================================
 1| 8.000000|13.000000| 9.000000| 5.000000| 9.000000|17.000000| 0.000000| 2.000000| 9.000000| 0.000000| 4.000000
 |13.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices. Candidates KWAZ and LESZ have reached the threshold and are elected. Candidates have
 | surplus votes so surplus votes will be transferred for the next round.
================================================================================================================
 2| 8.470588|13.000000|10.176470| 5.000000|10.411764|13.000000| 0.470588| 2.235294| 9.000000| 0.235296| 0.000000
 |13.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after transferring surplus votes from LESZ with a transfer value of 4.000000/17.000000. No candidates
 | have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 3| 8.705882|13.000000|10.176470| 5.000000|10.411764|13.000000|     | 2.470588| 9.000000| 0.235296| 0.000000
 |13.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating NOWA and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be
 | eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 4| 8.705882|13.000000|10.176470| 5.000000|11.647058|13.000000|     |     | 9.000000| 1.470590| 0.000000
 |13.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating NOWI and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be
 | eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 5| 8.705882|13.000000|11.176470|     |12.647058|13.000000|     |     |10.000000| 3.470590| 0.000000
 |13.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating KART and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be
 | eliminated and their votes transferred for the next round.
================================================================================================================
 6|     |13.000000|14.411764|     |14.647058|13.000000|     |     |10.000000| 6.941178| 3.058822
 |13.000000
 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating ROZM and transferring votes. Candidates SKAR and SOBI have reached the threshold and
 | are elected. The election is over since the number of candidates remaining is equal to the number of seats.
 | Candidate KAXI is elected.

Winners are KWAZ, SKAR, SOBI, LESZ, and KAXI.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny