Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3823 [X]

Grodzisk, dnia 20 września 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Krzysztof Poland Miśkowicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 września 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Poland
Identyfikator: AB726
Realne dane:
 Data urodzenia: 20.12.1991
 Miejsce urodzenia: Bochnia
 Miejsce zamieszkania: Trzciana
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Nowy Kotwicz
                (Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-08-06 (45)

Jestem aktywnym mieszkańcem Rzeczpospolitej Sclavinii i
Trizondalu od ponad miesiąca. Działam głównie w mieście
Nowy Kotwicz, gdzie również mieszkam. Prowadzę od sierpnia
tamtejszą Filharmonię oraz Operę Parkową. Zorganizowałem
w nich takie imprezy, jak trzydniowy festiwal muzyczny czy
też koncert charytatywny a w planach mam kolejne. W swojej
karierze pragnę się skupić na działaniu na rzecz
Filharmonii oraz miasta, jak też i państwa. Rozważam
również podjęcie kariery politycznej. Obecnie jestem
członkiem Partii Liberałów Rzeczpospolitej. Aspiruję
również na stanowisko burmistrza Nowego Kotwicza. Jednakże,
chciałbym zostać obywatelem Księstwa Sarmacji, ponieważ
zdaję sobie sprawę, że poza moją małą v-Ojczyzną, jest
również ta większa. Chciałbym mieć wpływ na jej losy
oraz brać chociaż częściowy udział w jej życiu.
Chciałbym również mieć więcej możliwości działania -
zarówno w RSiT, jak i w Sarmacji.


Krzysztof Poland

Adres IP: 95.48.34.98
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny