Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3828 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Agnieszka Jastrzębska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 22 września 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Agnieszka Jastrzębska
Identyfikator: T1087
Realne dane:
Data urodzenia: 07.11.1995
Miejsce urodzenia: Radom
Miejsce zamieszkania: Radom
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Zielnybor
                (Królestwo Teutonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-09-08 (14)

Wasza Książęca Mość!

Minęło 14 dni od momentu, w którym zaczęłam poznawać to
niezwykłe miejsce jakim jest Sarmacja. Dzisiaj nadszedł dla
mnie przełomowy moment w moim wirtualnym życiu - składam na
ręce WKM wniosek o nadanie mi obywatelstwa Księstwa
Sarmacji. Dzięki niemu stanę się pełnoprawną członkinią
wspólnoty, jaką niewątpliwie jest KS. Będę mogła
również decydować o losach mojej wirtualnej ojczyzny
poprzez głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej, a nawet
sama wstąpić do partii politycznej i aktywnie działać na
tej arenie. Obywatelstwo jest mi również potrzebne do
kontynuacji działań już przeze mnie podjętych - przede wszystkim
tych na terenie Zielnyboru i Królestwa Teutonii, gdzie piastuję
urząd Kierownika ds. Konserwacji Zabytków.

Mam jeszcze wiele planów i zamierzeń, o których nie chcę się tutaj
rozpisywać, a do których realizacji obywatelstwo jest wskazane, lub wręcz niezbędne.

Myślę również, że jestem w stanie dać Sarmacji coś z siebie,
coś co ją w jakiś sposób wzbogaci, przez co stanie się jeszcze
piękniejsza i lepsza. Mam nadzieję, że z moją pomocą Księstwo
stanie się przynajmniej w jakimś stopniu krajem naszych marzeń.
Państwem na miarę naszych możliwości.

Agnieszka Jastrzębska

Adres IP: 83.31.13.114
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; pl-pl) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny