Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 385 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wyniku referendum w sprawie wotum nieufności dla Ministra-Kanclerza

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r., zwanej dalej „ustawą”, podaję do publicznej wiadomości wynik referendum w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi-Kanclerzowi, Panu MATEUSZOWI KUDLE:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 106 (100%).
  2. Liczba oddanych głosów: 85 (80.19%).
  3. Postawione w referendum pytanie: Czy jesteś za wyrażeniem wotum nieufności Ministrowi-Kanclerzowi, Panu MATEUSZOWI KUDLE?
  4. Liczba głosów oddanych na opcję TAK: 47 (55.29%)
  5. Liczba głosów oddanych na opcję NIE: 24 (28.24%)
  6. Liczba głosów oddanych na opcję WSTRZYMUJĘ SIĘ: 14 (16.47%)

§ 2.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy stwierdzam, iż wynik referendum jest wiążący.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny