Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 386 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie przyjęcia dymisji Ministra-Kanclerza

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 264 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 15 marca 2006 r. przyjmuję dymisję złożoną dnia 16 kwietnia 2006 r. przez Ministra–Kanclerza, Pana MATEUSZA KUDŁĘ, i powierzam mu dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego Ministra–Kanclerza.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny