Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 3867 [X]

Grodzisk, dnia 1 listopada 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. art. 5 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. stwierdzam zrzeczenie się obywatelstwa sarmackiego przez Pana JACKA O'NEILL.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) książę Jakub Bakonyi,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny