Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Honorowy, poz. 388 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania sędziego Trybunału Honorowego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 161 o Trybunale Honorowym z dnia 4 lipca 2004 r., w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję Pana PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO z funkcji sędziego Trybunału Honorowego.

§ 2.

Na podstawie art. 2 ust. 1 powołanego dekretu powołuję Pana MATEUSZA hrabiego GAWENDĘ na funkcję sędziego Trybunału Honorowego.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny