Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 3889 [X]

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2009 r.

Postanowienie Marszałka Izby Senatorskiej

w sprawie stwierdzenia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Sądu Najwyższego

§ 1.

Na podstawie Art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 92 o organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. stwierdzam rezygnację JKW Michaela von Lichtensteina z funkcji Wiceprzewodniczącego Sądu Najwyższego oraz z urzędu Sędziego Sądu Najwyższego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Kedar mar. via Margończyk,
Marszałek Izby Senatorskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny