Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3899 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2009 r.

List Intencyjny

pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii (uchylony)

 

Wychodząc na przeciw bieżącym wydarzeniom na arenie międzynarodowej, a także długiej historii wzajemnych stosunków. Pragnąc zapewnienie dalszych warunków do dynamicznego i harmonijnego rozwoju naszych państw, strony postanawiają wznowić aktywną współpracę bilateralną.

Dostrzegając próbę powrotu Królestwa Natanii do aktywnej działalności na łonie polskich mikronacji, a zwłaszcza w ramach OPM, strony deklarują powzięcie konsekwentnych i zdecydowanych działań mających stworzyć warunki korzystne do odrestaurowania Królestwa Natanii i przywrócenia mu dawnej świetności. W szczególności współpraca ta obejmować będzie pomoc informatyczną w stworzeniu nowego serwisu internetowego Królestwa.

Rozumiejąc jak doniosłą kwestią jest powrót do płynnego funkcjonowania systemu gospodarczego Syriusz, strony decydują się na podjęcie niezbędnych prac renegocjacyjnych traktatu z dnia 2 marca 2007 r. normującego współpracę gospodarczą stron, w sposób umożliwiający kontynuację współpracy gospodarczej, dostosowując się do bieżących reform systemowych.

Wykorzystując fundusze celowe przewidziane traktatem z dnia 11 listopada 2007 r. o pogłębionej współpracy, strony podejmą stosowne inwestycje towarzyszące, ugruntowujące prowadzone działania na wszystkich szczeblach współpracy.

List niniejszy przygotowano na okoliczność spotkania Króla Natanii, Jego Królewskiej Mości Patryka I Labackiego z Regentem Najjaśniejszego Księstwa Sarmacji, Jego Książęcą Wysokością Michaelem mar. von Lichtensteinem w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 10 grudnia Roku Pańskiego 2009.

(—) Książę Michael von Lichtenstein,
Regent Księstwa Sarmacji.

(—) Patryk I Labacki,
Król Natanii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny