Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3908 [X]

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Leszek Żółtowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 grudnia 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Leszek Żółtowski
Identyfikator: T1102
Realne dane:
 Data urodzenia: 12 lutego 1992 r.
 Miejsce urodzenia: Mława, woj. Mazowieckie
 Miejsce zamieszkania: Mława, woj. Mazowieckie
Wirtualne miejsce zamieszkania: Królewskie Miasto Auterra
                (Królestwo Teutonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-10-17 (56)

"Wielka Sarmacjo — Ojczyzno wolności, Wspaniały kraju
swobód i praw." - tak brzmią pierwsze słowa hymnu naszego
Księstwa. Kiedy po raz pierwszy tu zawitałem od razu
poczułem właśnie tę szczególną atmosferę - atmosferę
wolności, swobody i sprawiedliwości. Sarmacja to doskonały
dom dla ludzi pragnących się realizować. Księstwo
umożliwia im to na bardzo wielu polach: od sfery kulturowej,
poprzez politykę aż po sport czy jeszcze inne dziedziny
życia. Sarmacja jako wielka państwo przyciąga swoim
majestatem - przyciągnęła i mnie. Dlatego też z całego
serca pragnę zostać obywatelem Sarmacji. Mieszkając w KS
niemal trzy miesiące, związałem się z tym miejscem bardzo
mocno. Z tego powodu otrzymanie obywatelstwa jest dla mnie
rzeczą nad wyraz istotną. Nazywanie siebie obywatelem
sarmackim byłoby dla mnie najwyższym honorem. Jednocześnie
obywatelstwo staje się przepustką do całkowitego
korzystania z dobrodziejstw życia w Księstwie, a także
otwiera drogę do kariery politycznej, którą to chciałbym
rozpocząć w przyszłości.

Leszek Żółtowski

Adres IP: 83.31.47.37
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny