Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3914 [X]

Grodzisk, dnia 18 grudnia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Odwołuję Pana AARONA hr. VON LICHTENSTEIN-ROZMANA z urzędu Kanclerza.

§ 2.

Powołuję na urząd Kanclerza Pana SZYMONA bnt. NOWICKIEGO, a na jego wniosek:

 1. Pana PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO na urząd Podkanclerzego oraz powierzam mu zastępowanie Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego przez Kanclerza podziału obowiązków;
 2. Pana MATWIEJA diuka SKARBNIKOWA na urząd Podkanclerzego oraz powierzam mu:
  1. zastępowanie Kanclerza podczas jego nieobecności — w przypadku nieobecności Piotra diuka Hasselandzkiego, oraz w zakresie ustalonego przez Kanclerza podziału obowiązków,
  2. koordynowanie oraz monitorowanie pracy Rządu;
 3. Pana PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego oraz powierzam mu:
  1. określanie i realizację polityki oświatowej, kulturalnej, naukowej, promocyjnej, sportowej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
  2. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Instytutu Edukacji Sarmackiej,
  3. określanie i realizację rankingu domen;
 4. Pana MATWIEJA diuka SKARBNIKOWA na urząd Ministra Infrastruktury, oraz powierzam mu:
  1. określanie i realizację polityki finansowej, gospodarczej i informacyjnej,
  2. administrację systemami informatycznymi oraz wsparcie techniczne krajów Korony i prowincji,
  3. obsługę rachunkową Korony,
  4. określanie i realizację rankingu mieszkańców;
 5. Panią KAROLINĘ hr. VON LICHTENSTEIN-SOBIESZEK na urząd Ministra Spraw Obywatelskich, oraz powierzam jej określanie i realizowanie polityki opieki nad nowymi mieszkańcami.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny