Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 3917 [X]

Grodzisk, dnia 19 grudnia 2009 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. art. 6 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. pozbawiam obywatelstwa sarmackiego następujące osoby:

 1. Mateusz Bartkowiak
 2. Karol Nosewicz
 3. Maciej Żmuda
 4. Avril Levengothon
 5. Krzysztof Wróbel
 6. Marietta Barbescu
 7. Paviel von Thorn-Browarczyk
 8. Votus
 9. Krzysztof Kardas
 10. Glomus Metalicus
 11. Michał von Karausche
 12. Michał Kami-Chojnacki-Euskadi-Bronowski
 13. Anna de Luna
 14. Yaraeh Aluś Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau
 15. Krzysztov von Latoo
 16. Stanisław Gertald
 17. Albert Ryterski
 18. Mateusz Morawiec
 19. Apolonia Kuc
 20. Przemysław Jańczyk
 21. Guedes de Lima
 22. Pietro Mancini
 23. Myro Ivo von Slipyj
 24. Kamila von Thorn-Czekańska
 25. Michał Grodzki
 26. Robert Kozak
 27. Adam Peterelli
 28. Pedro Cavalario
 29. Maksymilian Smile
 30. Hayes Henry
 31. Jarek Sadowski
 32. Hugon de Danveld
 33. Teodor Sobczyk

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny