Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 3930 [X]

, dnia 21 grudnia 2009 r.

Postanowienie Króla Teutonii

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 525 — Przywileju Teutońskiego z dnia 18 stycznia 2009 r. (Dziennik Praw Księstwa Sarmacji, poz. 3374) nadaję obywatelstwo sarmackie Panu Lordowi Darthowi diukowi Wanderowi (zam. Srebrny Róg), legitymującemu się identyfikatorem A0441 w systemie ewidencji ludności Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez Pana Lorda Dartha diuka Wandera.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg, dnia 21 grudnia 2009 r.

Imię i nazwisko i/lub pseudonim: Lord Darth diuk Wander
Identyfikator: A0441
Data urodzenia: 23 lipca 1977 r.\
Realne miejsce urodzenia: Wrocław, woj. dolnośląskie
Realne miejsce zamieszkania: Warszawa, woj. mazowieckie
Wirtualne miejsce zamieszkania: Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg, Królestwo Teutonii
Obywatelstwo państw obcych: nie posiada
Data zamieszkania w Sarmacji: 13 grudnia 2002 r. (2565)

Niniejszym zwracam się z uniżoną prośbą o przyznanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Obywatelem Księstwa stałem się po raz pierwszy w roku 2002. Przez cztery lata pracowałem ofiarnie i wytrwale
na rzecz Księstwa. Współtworzyłem wiele inicjatyw prasowych i kulturalnych.
Publikowałem opowiadania i mikropowieści, których bohaterowie na zawsze zapisali się
w pamięci mieszkańców naszego kraju. Współtworzyłem w Sarmacji dwie prowincje i jedną miejscowość.
Pełniłem wiele urzędów publicznych na szczeblu samorządowym, we władzy wykonawczej i sądowniczej.
Były pośród nich urzędy posła, senatora i sędziego, Marszałka Izby Senatorskiej i Prezesa SN.
Przez lata działania w świecie wirtualnym były między mną a władzami sarmackimi niesnaski i nieporozumienia.
Nigdy jednak moja duchowa więź z Księstwem nie uległa zerwaniu. Dziś, w chwili dla Sarmacji trudnej,
ale i rodzącej nadzieje na lepszą przyszłość, pragnę znów stanąć w szeregu obywateli naszego kraju.
Obywatelstwa Wandystanu zrzekłem się w zgodzie z wymogami sarmackiego prawa.
Wyrażam nadzieję, że wniosek mój zostanie rozpatrzony pozytywnie, o co uniżenie proszę.

Z poważaniem,

ppłk Michaś diuk Winnicki
A0441

(—) Łukasz August,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny