Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 3935 [X]

Grodzisk, dnia 24 grudnia 2009 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie powołaniaSekretarza ds. Promocji Książęcego Miasta Grodziska

§ 1.

Powołuję Pana MATEUSZA CEZARA na urząd Sekretarza ds. Promocji Książęcego Miasta Grodziska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny