Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3956 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2010 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 1/2010

o odszkodowaniach za utracone majątki

Art. 1.

Powołuje się Komisję Majątkową w składzie: Prezydent Książęcego Miasta Grodziska,  Pierwszy  Wiceprezydent  Książęcego  Miasta Grodziska oraz Sekretarz Książęcego Miasta Grodziska ds. Promocji.

Art. 2.

Komisja  Majątkowa  rozpatruje wnioski ws. przyznania wynagrodzenia za majątek finansowy utracony podczas restartu systemu gospodarczego.

Art. 3.

Wniosek   złożyć  może  każdy obywatel Księstwa Sarmacji, figurujący w dniu  3 stycznia 2010  r.  na  liście mieszkańców Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 4.

Do  wniosku  dołączone  muszą być dowody na posiadanie w dniu restartu utraconego   majątku,   w   postaci rejestrów  bankowych,  wiadomości e-mail'owych od banku lub inne.

Art. 5.

W  przypadku  pozytywnego  rozstrzygnięcia  wniosku,  Książęce  Miasto Grodzisk  przyznaje wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości 50% majątku  przechowywanego   w   libertach   w  dniu  ogłoszenia  resetu systemu gospodarczego Księstwa Sarmacji.

Art. 6.

W    razie  trudności  z  ustaleniem  dokładnej  kwoty  wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia ustala Komisja Majątkowa.

Art. 7.

1. Prace Komisji Majątkowej mają charakter tajny.
2. Komisja Majątkowa podejmuje decyzje w drodze głosowania.
3. W  razie  równości  głosów,  rozstrzyga głos Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 8.

Decyzje Komisji Majątkowej mają charakter ostateczny.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny