Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 3958 [X]

Almera, dnia 4 stycznia 2010 r.

Ordonans Króla Baridasu

o odbudowie zabytków Królewskiego Miasta Almera (uchylony)

Art. 1.

Królestwo Baridas zobowiązuje się do odbudowy zabytków znajdujących się na terytorium Królestwa umieszczonych w rejestrze Sarmackiej Antologii Zabytków, utraconych w wyniku bezprawnego przepadu.

Art. 2.

Król wydaje w drodze rozkazu wyznacza terminy odbudowy poszczególnych zabytków należących do Korony lub należących do osób fizycznych nieaktywnych w systemach Księstwa Sarmacji

Art. 3.

  1. Osoba fizyczna po powrocie do aktywności ma prawo do zwrotu zabytku należącego do niej przed wykonaniem bezprawnego przepadu albo wypłaty odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość zabytku.
  2. Król w drodze rozkazu nakazuje zwrot zabytku albo wypłatę odszkodowania.

Art. 4.

  1. Osoba fizyczna może w miejscu publicznym złożyć wniosek o sfinansowanie odbudowy zabytku przez Koronę.
  2. Wnioski rozpatruje Król.
  3. Wnioskujący musi udowodnić swoje prawa do zabytku.


Art. 5.

  1. Osobie fizycznej przysługuje prawo odstąpienia zabytku Koronie za odszkodowaniem wynoszącym potrojoną wartość zabytku.
  2. Król w drodze rozkazu nakazuje przejęcie zabytku i wypłacenie ustalonej sumy.

 

Art. 6.

W przypadku niemożności ustalenia wartości zabytku, wysokość odszkodowania określa Rada Królestwa.

Art. 7.

Decyzje Króla i Rady Królestwa mają charakter ostateczny.

Art. 8.

Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny