Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 3966 [X]

Grodzisk, dnia 14 stycznia 2010 r.

Obwieszczenie Marszałka Izby Senatorskiej nr 4

o wynikach Wolnej Elekcji

§ 1.

Zgodnie z dekretem Księcia Sarmacji nr 152 o sukcesji Art. 6 odbyła się w dniach 11 – 13 stycznia 2010 r. Wolna Elekcja, w czasie której dokonano wyboru Księcia Elekta spośród następujacych kandydatów:

 1. Matwiej diuk Skarbnikow
 2. Lord Darth diuk Wander
 3. Paweł wicehrabia Szermiński

§ 2.

Wyniki Wolnej Elekcji.

 1. Do głosowania było uprawnionych zgodnie z Listą Elektorów 50 osób.
 2. W elekcji wzięło udział 44 Elektorów.
 3. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
  • Matwiej diuk Skarbnikow – 48,5 głosów
  • Lord Darth diuk Wander - 56,5 głosów
  • Paweł wicehrabia Szermiński – 3,5 głosy
  • Głosów wstrzymujących się było 4.

§ 3.

Zgodnie z Art. 6 ust. 5 Dekretu o sukcesji bezwzględna większość głosów 56,5 do 52,0 otrzymał Lord Darth diuk Wander.

 

§ 4.

Ogłaszam Lorda Dartha diuka Wandera Księciem Elektem.

(—) mar. Kedar via Margończyk,
Marszałek Izby Senatorskiej,
Interrex

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny