Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 3977 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 587

o ustanowieniu Medali Koronacyjnych (uchylony)

MY, MICHAŁ FELIKS,

z woli Narodu książę Sarmacji, król Baridasu etc. wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie.

Pragnąc upamiętnić dzień dzisiejszej koronacji, który mamy nadzieję stanie się kamieniem milowym na drodze ku świetlanej przyszłości, ustanawiamy Medal Koronacyjny. Wyrażając najserdeczniejsze podziękowania za ciężką pracę włożoną w organizację uroczystości koronacyjnych, nadajemy Medal Koronacyjny z Mitrą osobom, które wniosły w nią znaczący wkład.

 

 

§ 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z Mitrą, otrzymywany przez osoby które wniosły znaczący wkład w koronację, a wymienione w załączniku do niniejszego dekretu.

 

§ 2.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny, otrzymywany z mocy prawa przez przez zamieszkałych na terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji arystokratów i szlachciców sarmackich, niezależnie od uśpienia tytułu, obywateli sarmackich oraz obywateli domen.

 

§ 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik

 1. Książę Senior Piotr Mikołaj

 2. JKM Łukasz August

 3. Krzysztof St. M. diuk Konias

 4. Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski

 5. Michał diuk Ł. (A0014)

 6. Mariusz diuk Magnuszewski

 7. Calisto markiza Kami-Chojnacka

 8. Damian markiz Konieczny

 9. Henryk K. markiz Leszczyński

 10. Michael markiz von Lichtenstein

 11. Karolina hrabina von Lichtenstein-Sobieszek

 12. Mateusz hrabia von Lichtenstein-Iontz

 13. Konrad hrabia von Schlange-Staufen

 14. Andrzej wicehrabia Dzikowski

 15. Szymon baron Nowicki

 16. Tomasz baronet Czunkiewicz

 17. Mateusz baronet Kozłowski

 18. Cysosz kawaler Zenek

 19. Agnieszka Jastrzębska

 20. Ivo Maria de Folvil-Arped

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny