Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiMarszałkowie i wicemarszałkowie Izb Sejmu, poz. 3984 [X]

Grodzisk, dnia 22 stycznia 2010 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Marszałka Izby Senatorskiej

Na podstawie art. 16 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję z urzędu Marszałka Izby Senatorskiej Pana KEDARA mar. VIA MARGOŃCZYKA.

§ 2.

Powołuję na urząd Marszałka Izby Senatorskiej Pana MICHAŁA diuka Ł. (A0014).

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny