Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 3986 [X]

Grodzisk, dnia 22 stycznia 2010 r.

Edykt Namiestnika Hrabstwa Gellonii i Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o referendum w sprawie połączenia Hrabstwa Gellonii i Terytorium Koronnego

Art. 1.

Na dni 24-26 stycznia 2010 r. (do godz. 21.00) zarządzamy referendum w sprawie połączenia Hrabstwa Gellonii i Terytorium Koronnego, w którym postawione zostanie pytanie „Czy jesteś za połączeniem Hrabstwa Gellonii i 
Terytorium Koronnego?”, zaś opcjami odpowiedzi będą „Tak” i „Nie”.

Art. 2.

Do udziału w referendum uprawnieni są obywatele sarmaccy zamieszkali na obszarze Hrabstwa Gellonii i Terytorium Koronnego w chwili oddawania głosu.

Art. 3.

Głosy w bazie danych zapisywane będą odrębnie dla mieszkańców Hrabstwa Gellonii i Terytorium Koronnego z zastrzeżeniem, że sposób ich zapisu nie może umożliwiać przypisania określonego głosu do osoby, która ten głos oddała.

(—) Tomasz mar. Chojnacki,
Wielki Mistrz Zakonu Feniksa

(—) Calisto mar. Kami-Chojnacka
Wojewoda Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny