Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3997 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Robert "Shevi" Orłowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Witam serdecznie,
Zamieszkuję Sarmację od dłuższego czasu a konkretnie 80
dni podczas których zdołałem uzyskać wyróżnienie na
egzaminie w Instytucie Edukacji Sarmackiej, wstšpić do
Zakonu Fenixa, dołšczyć do Sił Zbrojnych, zostać trenerem
jednej z drużyn Sarmackiej Ligi Piłkarskiej oraz poznać tš
krainę wystarczajšco dobrze by ubiegać się o Obywatelstwo.
Wniosek składam po raz drugi z racji faktu iż w chwili gdy
składałem go po raz pierwszy panował Interrex Kedar i nie
otrzymałem od tego czasu żadnej odpowiedzi. Z tego co się
orientuję to jako szeregowy Sił Zbrojnych obywatelstwo
powinienem uzyskać automatycznie, jednakże system widocznie
zawodzi gdyż do tej pory nie zostałem wpisany do rejestrów.
Mam nadzieję, że unormowanie się sytuacji w Księstwie
pozwoli mi uzyskać obywatelstwo.
Kłaniam się i pragnę przeprosić za brak wymaganych 10
zdań, jednakże zupełnie nie wiem czym jeszcze mógłbym
uzasadniać prośbę o Obywatelstwo.

Robert "Shevi" Orłowski

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny