Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3998 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Yaraeh A. Euskadi.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Ponawiam swój wniosek, w sprawie przywrócenia obywatelstwa
mojej osobie. Zostało ono odebrane, przez Daniela Łukasza
Krótkiego, w ramach akcji 3x O - Odbierz władzę Izbie
Poselskiej, Odbierz obywatelom majątki, Odbierz obywatelom
obywatelstwa. W ramach Kurtyny Kedara, która swoją drogą
jest nieco brudna i poplamiona, a także konstytucyjnie
niezgodna z konstytucją, planowo obywatelstwa mi przywrócić
nie chciano. Skoro jednak doszło do zmiany na tronie, przez
co nie mógłbym wpływać na wyniki elekcji - bo już się
zakończyła - a raczej nie mam prawa do retroakcji,
nieprawdaż?, chciałbym swoje obywatelstwo odzyskać. Tutaj
powinny nastąpić obietnice aktywności. Aktywności obiecać
jako takiej nie mogę - studiuję, sesja, kobiety, wódka itd.
jednak chciałbym w wolnych chwilach poświęcić część
swojego czasu na rzecz Księstwa Sarmacji. A bez obywatelstwa
raczej trudno.

PS. Przepraszam za styl wypowiedzi, ale niestety niektóre
kierunki studiów nieco schamiają ludzi.

Yaraeh A. Euskadi

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny