Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 3999 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2010 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 6 Ustawy Sejmu nr 88 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. zarządzam wybory do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji:

 1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 26-30 stycznia 2010 r.,
 2. Termin przewidziany na głosowanie: 1-3 lutego 2010 r.,
 3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://www.sarmacja.org/kkw/,
 4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.sarmacja.org/wybory/,
 5. Liczba wybieranych posłów: 3,
 6. Skład Książęcej Komisji Wyborczej:
  1. JKM Michał Feliks — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  2. Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  3. JKW Piotr Mikołaj — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  4. Michał diuk Ł. — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą.

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny