Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4008 [X]

, dnia 27 stycznia 2010 r.

Postanowienie Króla Teutonii

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 525 — Przywileju Teutońskiego z dnia 18 stycznia 2009 r. (Dziennik Praw Księstwa Sarmacji, poz. 3374) nadaję obywatelstwo sarmackie Jego Cesarskiej Wysokości Jakobowi (zam. Królewskie Miasto Złoty Gród), legitymującemu się identyfikatorem T0002 w systemie ewidencji ludności Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej.

Łukasz August, (—).

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny