Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 4020 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2010 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania sędziów Sądu Najwyższego

§ 1.

Na mocy art.8 pkt. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 92 o organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz Uchwały Izby Senatorskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2010 r. powołuję na sędziów Sądu Najwyższego:

  1. Krzysztofa Janusza diuka KOWALCZYKOWSKIEGO,
  2. Mikołaja markiza ARPED-MUZYK-LIBERI,
  3. Konrada hrabiego VON SCHLANGE-STAUFEN.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny