Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 4032 [X]

Almera, dnia 30 stycznia 2010 r.

Ordonans Króla Baridasu

o zmianie Ordonansu Króla Baridasu - Kodeks Społeczny (uchylony)

Ja, Mikołaj markiz Arped-Muzyk, Regent Królestwa Baridasu
z woli Jego Królewskiej Mości Michała Feliksa, księcia Sarmacji, króla Baridasu, wielkiego księcia Arped, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli etc., stanowię jak następuje:

 

art. 1

Do Ordonansu Króla Baridasu - Kodeks Społeczny z dnia 29 grudnia 2009 r., dodaje się art. 91 [Emfiteuza] w brzmieniu: "

  1. Każdy obywatel może kupić prawo emfiteuzy.
  2. Emfiteuta ma prawo do czerpania korzyści z uzyskanej ziemi.
  3. Emfiteuza jest prawem dziedzicznym i zbywalnym.
  4. Budynki wzniesione na gruncie powierzonym w emfiteuzę przynależą do tego gruntu.
  5. W przypadku zbycia prawa emiteuzy Koronie przysługuje prawo pierwokupu. Zbywający jest obowiązany poinformować Koronę o zamiarze zbycia prawa emfiteuzy. Jeśli Korona nie wykona prawa pierwokupu, emfiteuta może zbyć prawo emfiteuzy, przekazując koronie 5% wartości uzyskanej ceny."

art. 2

Odonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny