Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 4034 [X]

Almera, dnia 31 stycznia 2010 r.

Obwieszczenie Króla Baridasu

o posiedzeniu Rady Ekstraordynaryjnej (uchylony)

§1.

  1. Na podstawie art. 1 ust. 1 Ordonansu Króla Baridasu o procedowania ekstraordynaryjnym sposobie w Radzie Królestwa z dnia 29 grudnia 2010 r., obwieszczam, że Rada Królestwa procedująca w trybie ekstraordenaryjnym zbierze się dnia 1 lutego 2010 r. o godzinie 20.30 w pokoju #baridas (irc).
  2. Na podstawie art. 1 ust. 2 Ordonansu Króla Baridasu o procedowania ekstraordynaryjnym sposobie w Radzie Królestwa z dnia 29 grudnia 2010 r., przejmuję kierowanie pracami Rady Ekstraordynaryjnej dnia 1 lutego 2010 r.

 

§2.

Obwieszczam, że listę osób dopuszczonych do udziału w Radzie Królestwa dnia 1 lutego 2010 r. określa Postanowienie Króla Baridasu w sprawie zezwolenia na udział w Radzie z dnia 30 stycznia 2010 r.

(-) Mikołaj mar. Arped-Muzyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny