Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 4035 [X]

Almera, dnia 1 lutego 2010 r.

Uniwersał z dnia 1 lutego 2010 roku

o Wicekrólu Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA

- Jego Królewska Wysokość Mikołaj mar. Arped-Muzyk w imieniu Jego Królewskiej Mości i swoim,

Prześwietna Karolina hrabina Sobieszek, Prześwietny Konrad hrabia von Staufen,

Wielmożny Bratumił v-hr. Nowak,

wymaganą większością głosów uchwaliliśmy i uzyskawszy Sankcję Królewską polecamy ogłosić co następuje:

 

art. 1.
Tworzy się urząd Wicekróla Baridasu.

art. 2.
Wicekrólowi w czasie pełnienia urzędu przysługuje tytuł Wielkiego Księcia Arped.

art. 3.
Wicekróla powołuje i odwołuje Król.

art. 4.
Wicekról wykonuje kompetencje i zadania króla za wyjątkiem:

  1. zmiany niniejszej Ustawy,
  2. wyznaczania następcy Króla,
  3. abdykacji.
Art.3 i 4 uchylony przez art.9 ust. 3 pkt. 2 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku - przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne.

art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Uniwersał uchylony mocą art. 1 Dekretu królewskiego o uchyleniu Uniwersału o Wicekrólu z dnia 26 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10345).

(-) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny