Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 4043 [X]

Almera, dnia 3 lutego 2010 r.

Proklamacja Króla Baridasu

o wyrażeniu zgody na założenie rodu (uchylony)

 

herb Almera

 

Ja, Mikołaj mar. Arped Muzyk, z woli Jego Królewskiej Mości Michała Feliksa wicekról Baridasu, król-senior i wielki Książę Arped
w imieniu Jego Królewskiej Mości Michała Feliksa, króla Baridasu, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli wszystki i każdemu z osobna - pozdrowienie

Dnia trzeciego lutego Roku Pańskiego dwa tysiące dziesiątego, na Zamku Jego Królewskiej Mości w Królewskim Mieście Almera, przychyliwszy się do wniosku Wielmożnego Pana Bratumiła wicehrabiego Nowak-Azoramath, w imieniu Jego Królewskiej Wysokości Mikołaja Arped-Muzyk złożonego, wyraziłem zgodę na utworzenie Rodu Arped-Muzyk, nadając mu herb Almera.

Dotychczasowe zaangażowanie i wierność Koronie skłoniły mnie, aby Ród Arped-Muzyk wywyższyć i przypisać  mu szczególną pozycję, czego potwierdzeniem niech będzie nadany przeze mnie statut.


Dano w Królewskim Mieście Almera dnia trzeciego lutego Roku Pańskiego dwa tysiące dziesiątego.

* * *

Statut Rodu Arped-Muzyk

 

art. 1. [Przepisy ogólne]

 1. Do Rodu Arped-Muzyk należeć może każdy obywatel Księstwa Sarmacji lub Królestwa Baridasu spełniający warunki określone przez Ordonans Króla Baridasu - Kodeks Społeczny z dnia 29 grudnia 2009 r.
 2. Wola przynależności do Rodu Arped musi być wyrażona w formie oświadczenia złożonego wobec Seniora Rodu i na Liście Dyskusyjnej Królestwa Baridas.
 3. Terenem działania Rodu Arped-Muzyk są wszystkie państwa wirtualne, w szczególności Królestwo Baridas i Księstwo Sarmacji.
 4. Herbem Rodu Arped-Muzyk jest herb Almera.
 5. Siedzibą Rodu Arped-Muzyk jest Zamek Muzyków w Almerze (ALM0057)

 

art. 2. [Cele Rodu]

Celami Rodu Arped-Muzyk są:

 1. Integrowanie członków Rodu,
 2. Utrzymywanie więzi rodzinnej,
 3. Kultywowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji i historii,
 4. Dokumentowanie wszelkich osiągnięć członków Rodu,
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

art. 3. [Senior Rodu]

 1. Na czele Rodu stoi Senior.
 2. Władza Seniora jest dziedziczna.
 3. Senior rodu decyduje o swoim następcy oraz rozstrzyga sprawy rodowe, w szczególności postanawia o przyjęciu do rodu i wykluczeniu z rodu
 4. Senior wyklucza członków, którzy dopuścili się działania szkodliwego dla Rodu
  Senior określa zasady posiadania oraz dziedziczenia ziemi rodowej przez członków Rodu.
 5. Senior określa zasady wywłaszczania członka rodu.
 6. Członkowie rodu są obowiązani do szczególnej pomocy, szacunku i wierności Seniorowi Rodu.
 7. Senior może przydzielić członkom Rodu szczególne zadania.

 

art. 4. [Zmiana Statutu]

Zmiany Statutu Rodu dokonuje Król na wniosek Seniora Rodu.

(-) Mikołaj Arped-Muzyk, v-r.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny