Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 4044 [X]

Almera, dnia 3 lutego 2010 r.

Ordonans Króla Baridasu

o stosowaniu przepisów prawa Księstwa Sarmacji (uchylony)

art. 1.

W sprawach o których mowa w art. 1. Dekretu Księcia Sarmacji nr 436 o swobodach Krajowych Baridasu z dnia 24 października 2007r., stosuje się odpowiednie przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji, o ile prawo państwowe Królestwa Baridas nie stanowi inaczej.

art. 2.

Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Mikołaj Arped-Muzyk, v-r.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny