Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4051 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Paulina Ivette (A9086).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------


mieszkam w Sarmacji od 2007 roku. Przybyłam tutaj jako
nieokrzesana, nieco niepoinformowana piętnastolatka a jestem
tutaj już jako pełnoletnia, ustabilizowana emocjonalnie
dziewczyna. W 2007 roku zrzekłam się obywatelstwa gdyż
byłam tak na prawdę nieświadoma czymże ono jest, nie
potrafiłam się wtedy odnaleźć w księstwie gdyż byłam
zupełnie nowa w v-świecie i podatna na wpływy.. Bardzo
żałuję ze zrzekłam się obywatelstwa, szkoda że nie mogę
cofnąć czasu. Gdy wróciłam po ok. miesiącu nieaktywności
to zamieszkałam w Trizondalu. Jestem aktywną mieszkanką
RSiT, udzielam się społecznie, jestem widywana na sarmanckim
irc. Myślę że gdybym dostała obywatelstwo to mogłabym
zacząć się realizować na scenie politycznej czy chociażby
kulturalnej. Sądzę że przez ostatnie dwa lata dorosłam do
otrzymania obywatelstwa.(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny