Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4052 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Maciej Sienkiewicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------


Witam. Nazywam się Maciej Sienkiewicz i w tej chwili jestem
mieszkańcem Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu. Jestem
jednym z obywateli miasta Nowy Kotwicz. Mieszkam tam już od
ponad trzech miesięcy i już zdążyłem się tam
zaaklimatyzować oraz pokazać. Przez ten czas pełniłem
funkcję redaktora naczelnego PAI, a teraz pracuję na rzecz
Filharmonii w moim mieście. W ciągu tych trzech miesięcy
byłem aktywny w tym kraju pomimo trudności. W związku z tym
po zapoznaniu się z panującymi tu zwyczajami postanowiłem
przyjąć obywatelstwo sarmackie. Od razu chciałem dodać,
że to nie jest decyzja tylko na wybory. Po prostu zbiegły
się one w czasie. Jestem nowicjuszem, więc nie posiadam
obywatelstwa obcego państwa. Dziękuję, za rozpatrzenie
mojego wniosku.
(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny