Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 4054 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. art. 5 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. stwierdzam zrzeczenie się obywatelstwa sarmackiego przez Pana Jakuba hr. BAKONYI (A5157).

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny