Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4056 [X]

Grodzisk, dnia 5 lutego 2010 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej Sejmu Księstwa Sarmacji XXVI kadencji

Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 88 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej Sejmu Księstwa Sarmacji XXVI kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 91,
 2. Liczba oddanych głosów: 78,
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Kandydaci niezrzeszeni
   1. Marcin Komosiński: 7
   2. Roan Łuryx: 5
  2. Gellońska Partia Sukcesu
   1. Mateusz bar. Suszek-Chojnacki: 6
   2. Marcin Suchta: 1
   3. Habriela diukesa Tanke-Skarbnikow: 4
  3. Narodowe Odrodzenie Teutonii
   1. Wojciech Hergemon: 15
  4. Sarmacka Wspólnota Demokratyczna
   1. Adrian Jasiński: 2
  5. Sarmacki Ruch Unitarny
   1. Henryk K. mar. Leszczyński: 19
   2. Szymon bar. Nowicki: 5
   3. Jan hr. via Teutończyk: 4
  6. Wojownicy Hardcoru Przeciw Burżuazji Babilonu
   1. Karton Soku Potocki: 6
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 4,
 5. Kandydaci, który uzyskali mandaty poselskie: Henryk K. mar. Leszczyński, Mateusz bar. Suszek-Chojnacki, Wojciech Hergemon.

Wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze
raport z obliczania głosów

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file 19_ostateczne.txt.
Ballot file contains 12 candidates and 78 ballots.
Removed withdrawn candidate XXXX from the ballots.
Ballot file contains 74 non-empty ballots.

Counting votes for Wyniki wyborow do Izby Poselskiej Sejmu Ksiestwa Sarmacji XXVI kadencji using Scottish STV.
11 candidates running for 3 seats.

 R|SCHT     |TANK     |NOWI     |KART     |JASI     |HERG     |LESZ     |VIAT     |KOMO     |SUSZ     |LURY     |Exhausted  |Surplus   |Threshold  
======================================================================================================================================================================================================
 1|   1.00000|   4.00000|   5.00000|   6.00000|   2.00000|   15.00000|   19.00000|   4.00000|   7.00000|   6.00000|   5.00000|   0.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices. Candidate LESZ has reached the threshold and is elected. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 2|       |   4.00000|   5.00000|   6.00000|   2.00000|   15.00000|   19.00000|   4.00000|   7.00000|   7.00000|   5.00000|   0.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating SCHT and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 3|       |   4.00000|   6.00000|   6.00000|       |   15.00000|   19.00000|   4.00000|   7.00000|   7.00000|   5.00000|   1.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating JASI and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 4|       |   4.00000|   9.00000|   6.00000|       |   15.00000|   19.00000|       |   7.00000|   8.00000|   5.00000|   1.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating VIAT and transferring votes. Candidates TANK and VIAT were tied when choosing candidates to eliminate. Candidate VIAT was chosen by breaking the tie randomly. No
 | candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 5|       |       |   9.00000|   7.00000|       |   15.00000|   19.00000|       |   7.00000|   11.00000|   5.00000|   1.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating TANK and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 6|       |       |   9.00000|   7.00000|       |   18.00000|   19.00000|       |   7.00000|   12.00000|       |   2.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating LURY and transferring votes. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 7|       |       |   10.00000|       |       |   19.00000|   19.00000|       |   10.00000|   13.00000|       |   3.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating KART and transferring votes. Candidates KART and KOMO were tied when choosing candidates to eliminate. Candidate KART was chosen by breaking the tie at round 4. Candidate
 | HERG has reached the threshold and is elected. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 8|       |       |   12.00000|       |       |   19.00000|   19.00000|       |       |   13.00000|       |   11.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating KOMO and transferring votes. Candidates KOMO and NOWI were tied when choosing candidates to eliminate. Candidate KOMO was chosen by breaking the tie at round 6. No
 | candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
======================================================================================================================================================================================================
 9|       |       |       |       |       |   19.00000|   19.00000|       |       |   13.00000|       |   23.00000|   0.00000|   19.00000
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating NOWI and transferring votes. Candidate SUSZ is elected.

Winners are HERG, LESZ, and SUSZ.

Baza oddanych głosów
(uporządkowana alfabetycznie, XXXX to głosy puste)

HERG
HERG
HERG
HERG JASI LESZ
HERG JASI NOWI
HERG KART KOMO
HERG LESZ
HERG LESZ NOWI
HERG LESZ NOWI
HERG LESZ NOWI
HERG LURY
HERG LURY
HERG LURY KART
HERG TANK SUSZ
HERG VIAT LESZ
JASI
JASI NOWI LURY
KART
KART KOMO
KART KOMO HERG
KART LESZ HERG
KART NOWI LESZ
KART SUSZ TANK
KOMO
KOMO HERG KART
KOMO JASI KART
KOMO KART JASI
KOMO KART LESZ
KOMO NOWI
KOMO NOWI HERG
LESZ
LESZ HERG KART
LESZ HERG SUSZ
LESZ NOWI SUSZ
LESZ NOWI SUSZ
LESZ NOWI TANK
LESZ NOWI VIAT
LESZ NOWI VIAT
LESZ NOWI VIAT
LESZ NOWI VIAT
LESZ NOWI VIAT
LESZ NOWI VIAT
LESZ SUSZ
LESZ SUSZ TANK
LESZ TANK
LESZ TANK SUSZ
LESZ VIAT NOWI
LESZ VIAT TANK
LESZ VIAT TANK
LURY
LURY HERG JASI
LURY HERG KOMO
LURY HERG TANK
LURY SUSZ HERG
NOWI LESZ VIAT
NOWI LESZ VIAT
NOWI LESZ VIAT
NOWI TANK LESZ
NOWI VIAT LESZ
SCHT SUSZ TANK
SUSZ KART KOMO
SUSZ LESZ HERG
SUSZ NOWI HERG
SUSZ SCHT TANK
SUSZ SCHT TANK
SUSZ TANK SCHT
TANK KART KOMO
TANK SUSZ
TANK SUSZ LESZ
TANK SUSZ SCHT
VIAT LESZ NOWI
VIAT LESZ NOWI
VIAT NOWI LESZ
VIAT SUSZ NOWI
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

(—) Piotr Mikołaj, członek Książęcej Komisji Wyborczej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny