Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4059 [X]

Grodzisk, dnia 6 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zwołania Izby Poselskiej na obrady

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 16 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji zwołuję Izbę Poselską na obrady na dzień 7 lutego 2010 r. oraz powołuję Pana Henryka markiza LESZCZYŃSKIEGO na funkcję Marszałka-Seniora Izby Poselskiej.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny