Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4083 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Rhadmor Ravendorff-Marcjan-Chojnacki (A3175).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 lutego 2010 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Rhadmor Ravendorff-Marcjan-Chojnacki
Identyfikator: A3175
Realne dane:
 Data urodzenia: 22/08/89
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Fer
                (Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-08 (1195)

Wnoszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji, ze
względu na moje powiązania z tym krajem. Zawsze go
lubiłem.Sarmacja była moja druga mikronacją, lecz
pierwszą, w której się w jakikolwiek sposób udzielałem.

W przeszłości posiadałem obywatelstwo Księstwa Sarmacji.
posiadałem też kilka odznaczeń i tytuł szlachecki Kawalera
z herbem Wilczydusza, nadany bodaj jeszcze przez JKW Piotra
Mikołaja.
Wyżej wymienionych przymiotów nie zostałem nigdy
pozbawiony wskutek złamania prawa, skandalu, czy manipulacji.
Po prostu z pewnych, nie do końca dla mnie dzisiaj jasnych
powodów, sam się ich zrzekałem.

Wracam do Sarmacji fizycznie, gdyz symbolicznie wróciłem
wcześniej - SzU, LDKS.Rhadmor Ravendorff-Marcjan-Chojnacki

Adres IP: 89.79.168.215
Przegladarka: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny