Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4084 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Łukasz Jakubowski (AC474).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 lutego 2010 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz "ry5i3kszczur" Jakubowski
Identyfikator: AC474
Realne dane:
 Data urodzenia: 12.03.1988
 Miejsce urodzenia: Lubin
 Miejsce zamieszkania: Lubin
Wirtualne miejsce zamieszkania: Wieś Nadzieja
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2010-01-22 (22)

Uzasadniając chęć otrzymania obywatelstwa sarmackiego,
mogę zagwarantować, iż moja obecność jako obywatela na
pewno wpłynie pozytywnie na rozwój całego Państwa.
Aktualnie czynnie udzielam się w Celtyckim Kręgu Przyjaźni,
prowadzone są prace nad kilkoma dużymi przedsięwzięciami.
Już niedługo powinny być widoczne efekty naszej pracy.
Myślę, że również moje niemałe zdolności informatyczne
mogą w dużym stopniu przydać się w trakcie rozwoju
Państwa. Moją pasją jest programowanie, dodatkowo
interesuje się astronomią, polityką i historią. O Sarmacji
dowiedziałem się od koleżanki, czynnie udzielającej się.
Mam nadzieję, iż moja obecność będzie korzystna dla
Księstwa. Ponadto uważam, że dzięki współpracy z
Sarmatami nabędę niezbędnego doświadczenia, które będę
mógł następnie wykorzystać by wspomagać rozwój Sarmacji.
Obecnie mieszkam w Nadziei. Powoli zaczynam poznawać tajniki
sarmackiego życia - idzie mi coraz lepiej i coraz bardziej mi
się tu podoba. Mam nadzieje, iż mój wniosek zostanie
pozytywnie rozpatrzony i w pełni będę mógł się cieszyć
z życia w Sarmacji.

Łukasz Jakubowski

Adres IP: 213.231.195.67
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2)
Gecko/20100115 Firefox/3.6

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny