Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2010, poz. 4090 [X]

Grodzisk, dnia 22 lutego 2010 r.

Postanowienie Kanclerza Księstwa Sarmacji

o powołaniu członków rządu

§ 1.

Na podstawie ust. 2, art. 3. Dekretu Księcia Sarmacji nr 588 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 19 lutego 2010 r. powołuję:

1. Pana SZYMONA barona NOWICKIEGO legitymującego się identyfikatorem nr A5787 na urząd Podkanclerzego oraz powierzam mu zastępowanie Kanclerza podczas jego nieobecności oraz koordynowanie i monitorowanie pracy ministrów,

2. Panią AGNIESZKĘ JASTRZĘBSKĄ legitymującą się identyfikatorem nr T1087 na urząd Ministra Kultury i Sztuki oraz powierzam jej określanie i realizację polityki oświatowej, kulturalnej, naukowej, sportowej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,

3. Pana ZBYSZKO hrabiego von THORN-BROŃKA legitymującego się identyfikatorem nr A1070 na urząd Ministra Finansów i Gospodarki oraz powierzam mu określanie i realizację polityki finansowej i gospodarczej oraz obsługę rachunkową Korony,

3. Pana RHADMORA RAVENDORFF-MARCJANA-CHOJNACKIEGO legitymującego się identyfikatorem nr A3175 na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych oraz powierzam mu określanie i realizację polityki promocyjnej, informacyjnej oraz opieki nad nowymi mieszkańcami,

4. Pana SZYMONA barona NOWICKIEGO legitymującego się identyfikatorem nr A5787 na urząd Ministra Spraw Zagranicznych oraz powierzam mu określanie i realizację polityki zagranicznej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz Cezar,
Kanclerz Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny