Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 410 [X]

Grodzisk, dnia 25 kwietnia 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wyniku referendum w sprawie Zjednoczenia

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r., zwanej dalej „ustawą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie przyłączenia Mandragoratu Wandystanu do Księstwa Sarmacji w drodze zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 102 (100%).
  2. Liczba oddanych głosów: 88 (86.27%).
  3. Postawione w referendum pytanie: Czy jesteś za przyłączeniem Mandragoratu Wandystanu do Księstwa Sarmacji w drodze zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji przedstawionej przez Księcia dnia 11 kwietnia 2006 r.?
  4. Liczba głosów oddanych na opcję TAK: 45 (51.14%)
  5. Liczba głosów oddanych na opcję NIE: 34 (38.64%)
  6. Liczba głosów oddanych na opcję WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9 (10.23%)

§ 2.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy stwierdzam, iż wynik referendum jest wiążący.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny