Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2010, poz. 4124 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2010 r.

Postanowienie Kanclerza Księstwa Sarmacji

o powołaniu i odwołaniu członków rządu

§ 1.

Na podstawie ust. 2, art. 3. Dekretu Księcia Sarmacji nr 588 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 19 lutego 2010 r. odwołuję p. ZBYSZKO hr. VON THORN-BROŃKA z funkcji Ministra Finansów i Gospodarki.

§ 2.

Na podstawie ust. 2, art. 3. Dekretu Księcia Sarmacji nr 588 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 19 lutego 2010 r. powołuję p. PAVIEL'a v-hr. VON THORN-BROWARCZYKA legitymującego się identyfikatorem nr A8218 na urząd Ministra Finansów i Gospodarki oraz powierzam mu określanie i realizację polityki finansowej i gospodarczej oraz obsługę rachunkową Korony.

§ 3.

Na podstawie ust. 2, art. 3. Dekretu Księcia Sarmacji nr 588 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 19 lutego 2010 r. powołuję p. ZBYSZKO hr. VON THORN-BROŃKA legitymującego się identyfikatorem nr A1070 na urząd Ministra Spraw Zagranicznych oraz powierzam mu określanie i realizację polityki zagranicznej.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz Cezar,
Kanclerz Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny