Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4127 [X]

Grodzisk, dnia 28 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania sekretarza Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy konstytucyjnej o Starosarmacji z dnia 25 lutego 2010 r. powołuję Pana PAVIELA v-hr. VON THORN-BROWARCZYKA (A8218) na funkcję sekretarza, zarządzającego głosowania Starosarmatów oraz ogłaszającego wyniki tych głosowań.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr diuk Khand,
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny